Đang xem Vân Hugo “Phụ nữ phải sex giỏi, phải biết hư để giữ được chồng, nghĩ như thế chỉ đem về đau khổ”

Vân Hugo “Phụ nữ phải sex giỏi, phải biết hư để giữ được chồng, nghĩ như thế chỉ đem về đau khổ”

Tình yêu - Hôn nhân 2 giờ trước
Linh Nhi / Theo Helino
Phụ nữ Việt Nam đang trong giai đoạn quá độ muốn khẳng định bản thân độc lập, nhưng vẫn không thoát khỏi tư tưởng có tên 'chồng". Họ bảo nhau phải thật giỏi mọi thứ, cốt để chồng yêu.
Có thể bạn quan tâm