Vợ là tác nhân mang đến thành công còn bồ là tác nhân mang đến thất bại cho đàn ông

Tình yêu - Hôn nhân 2 giờ trước
Nha Nguyễn / Theo Sưu tầm
Với đàn ông, vợ là tác nhân thành công, còn bồ là tác nhân thất bại!
Có thể bạn quan tâm