Đang xem Vũ Hà - 'Mỗi lần cãi nhau vợ chỉ thẳng mặt tôi nói 'đừng có hỗn, tao lớn hơn mi đấy, im ngay!'

Vũ Hà - 'Mỗi lần cãi nhau vợ chỉ thẳng mặt tôi nói 'đừng có hỗn, tao lớn hơn mi đấy, im ngay!'

Có thể bạn quan tâm