Đang xem "1 tiếng kể hết": Phương Trinh Jolie thừa nhận đã đụng chạm dao kéo rất nhiều lần trên gương mặt

"1 tiếng kể hết": Phương Trinh Jolie thừa nhận đã đụng chạm dao kéo rất nhiều lần trên gương mặt

Hậu trường 2 giờ trước
Thu Thảo / Theo 1 tiếng kể hết
"1 tiếng kể hết": Phương Trinh Jolie thừa nhận đã đụng chạm dao kéo rất nhiều lần trên gương mặt.
Có thể bạn quan tâm