Đang xem "1 tiếng kể hết": S.T thừa nhận kiêu ngạo, háo thắng và làm tổn thương người xung quanh

"1 tiếng kể hết": S.T thừa nhận kiêu ngạo, háo thắng và làm tổn thương người xung quanh

Giải trí 2 giờ trước
Thu Thảo / Theo 1 tiếng kể hết
"1 tiếng kể hết": S.T thừa nhận kiêu ngạo, háo thắng và làm tổn thương người xung quanh.
Có thể bạn quan tâm