2 năm trầm cảm vì bị ném đá Nguyễn Tử Quảng tìm đến khoa học vũ trụ, triết học để giải thích bản chất con người

"Tôi kỳ vọng, các bạn sẽ thay đổi, trở thành công dân của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để giúp Việt Nam chúng ta trở nên hùng cường."
Có thể bạn quan tâm