Đang xem Apple sẽ chuyển sang sử dụng màn hình mini LED hoàn toàn mới trên iPad và Mac

Apple sẽ chuyển sang sử dụng màn hình mini LED hoàn toàn mới trên iPad và Mac

Màn hình mini-LED sẽ giúp hiển thị hình ảnh với gam màu rộng hơn, tỷ lệ tương phản cao, dải tần nhạy sáng cao và làm tối cục bộ.
Có thể bạn quan tâm