Đang xem Bất chấp lời khuyên của bác sỹ người mẹ này vẫn quyết giữ lại tứ thai bởi vì..

Bất chấp lời khuyên của bác sỹ người mẹ này vẫn quyết giữ lại tứ thai bởi vì..

Những ngày này, con chị phải sống nhờ sữa xin được từ các bà mẹ khác bởi cơ thể gầy yếu của chị không thể đáp ứng đủ nhu cầu... Thế nhưng chỉ cần được ở bên con, chị và gia đình sẽ làm tất cả!
Có thể bạn quan tâm