Đang xem Bố vật vã khóc bên thi thể con bị xe cán chết trên đường đi thi về

Bố vật vã khóc bên thi thể con bị xe cán chết trên đường đi thi về

Còn gì đau xót hơn thế!
Có thể bạn quan tâm