Đang xem Cả đoàn di chuyển ra sân vận động. Hãy chú ý vào giây thứ 18 - 21, biểu cảm của Công Phượng là ý gì?

Cả đoàn di chuyển ra sân vận động. Hãy chú ý vào giây thứ 18 - 21, biểu cảm của Công Phượng là ý gì?

Cả đoàn di chuyển ra sân vận động. Hãy chú ý vào giây thứ 18 - 21, biểu cảm của Công Phượng là ý gì?
Có thể bạn quan tâm