Cát Phượng kể câu chuyện xót xa sau khi vào viện thăm nghệ sĩ Lê Bình: "Miệng anh cười nhưng nước mắt anh chảy"

Quy luật của tạo hóa không ai thoát khỏi...
Có thể bạn quan tâm