Đang xem Cậu bé ngã dúi dụi trong giờ thể dục, nhìn phản ứng của bạn cùng lớp mới thấy cách người Nhật giáo dục đỉnh cao như thế nào

Cậu bé ngã dúi dụi trong giờ thể dục, nhìn phản ứng của bạn cùng lớp mới thấy cách người Nhật giáo dục đỉnh cao như thế nào

Cậu bé mẫu giáo bị ngã 4 lần trong phần thi nhảy cao và cách các bạn học phản ứng trong tình huống đó khiến tất cả người lớn phải ồ lên vì cảm động.
Có thể bạn quan tâm