Cậu nhóc láu cá mím môi mím lợi quyết "ăn thua" với em trai: Tình anh em có chắc bền lâu?

Khi thấy em trai mình bị thua và dính hết kem lên mặt, cậu nhóc này đã rất vui vẻ và cười khoái chí.