Đang xem Cha mẹ à! Bao bọc yêu chiều con quá là tự mang khổ vào thân thế này đấy!

Cha mẹ à! Bao bọc yêu chiều con quá là tự mang khổ vào thân thế này đấy!

Cha mẹ nào cũng thương con, nhưng thương con, chiều con quá chính là đang hại nó...
Có thể bạn quan tâm