Chiếc áo dị, dài chạm đất có giá 13 triệu đồng

Xin nhấn mạnh là quét đất đúng nghĩa đen nhé ??. Cùng xem nó có gì đặc biệt mà có giá tới 13 triệu nào!
Có thể bạn quan tâm