Đang xem Chồng người phụ nữ Bình Thuận được ghép tim chỉ với 15 triệu đồng: Vợ tôi khỏe rồi!

Chồng người phụ nữ Bình Thuận được ghép tim chỉ với 15 triệu đồng: Vợ tôi khỏe rồi!

Một tháng trước, ông Dũng nói với bác sĩ rằng mình chỉ có 15 triệu đồng, thôi cứ liều ghép tim cho vợ trước rồi ký nợ sau. Ngày hôm nay, vợ ông ra viện và ông không phải đóng thêm một đồng nào.
Có thể bạn quan tâm