Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta

Và có lẽ, đã quá muộn cho tất cả...
Có thể bạn quan tâm