Cô gái Việt từ chối lời cầu hôn từ thái tử Malaysia: “Phụ nữ không cần trông chờ đàn ông mang lại hạnh phúc cho mình"

Với cô, hạnh phúc lứa đôi trước hết phải xây dựng từ hạnh phúc của chính bản thân mình trước.