Đã có bệnh nhân HIV thứ 2 trong lịch sử được "chữa khỏi"!

Hiện tại, có lẽ còn quá sớm để kết luận hoàn toàn, nhưng đây thật sự là một bước tiến đầy hứa hẹn về việc chữa HIV.
Có thể bạn quan tâm