Đàn ông đã qua một đời vợ, dù tốt thế nào phụ nữ cũng đừng dây...

Đời người phụ nữ, điều khiến cô ta sống dở chết dở không gì bằng việc hôn nhân tồi tệ. VÀ CÔ GÁI DƯỚI ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU CHUYỆN MINH CHỨNG.
Có thể bạn quan tâm