Đang xem Đặng Lê Nguyên Vũ "Có đạo lý nào mà lại muốn chồng vào viện tâm thần không?"

Đặng Lê Nguyên Vũ "Có đạo lý nào mà lại muốn chồng vào viện tâm thần không?"

Cuối cùng, sau rất nhiều tin đồn, rất nhiều những hình ảnh "nhắm mắt lắc đầu", "Vua Cafe" đã xuất hiện và dành khá nhiều thời gian chia sẻ với báo chí về vụ kiện với người ông từng đầu ấp tay gối, từng đồng cam cộng khổ...
Có thể bạn quan tâm