Đang xem Đào Bá Lộc "Tại sao gái phải ra gái, trai phải ra trai?"

Đào Bá Lộc "Tại sao gái phải ra gái, trai phải ra trai?"

Hậu trường 2 giờ trước
Nha Nguyễn / Theo Trí Thức Trẻ
Theo bạn, LGBT có phải là một căn bệnh ''dễ lây lan và cần phải chữa trị''?
Có thể bạn quan tâm