Đang xem Đây chính là lí do mà các ông chồng không bao giờ dám giúp vợ giảm cân

Đây chính là lí do mà các ông chồng không bao giờ dám giúp vợ giảm cân

Phụ nữ và công cuộc giảm cân, chỉ nghe thôi mà đã thấy khó nhằn. Các ông chồng đã chán đến phát ngán khi nghe vợ kể lể về kế hoạch giảm cân theo năm, theo tháng để rồi thụt lùi về theo ngày. Ấy thế mà vẫn phải chấp nhận thôi, ai bảo đó là vợ mình.
Có thể bạn quan tâm