Đang xem Để con nghịch cửa thang máy, bố sợ xanh mắt khi thấy tay con bị cánh cửa "nuốt trọn"

Để con nghịch cửa thang máy, bố sợ xanh mắt khi thấy tay con bị cánh cửa "nuốt trọn"

Tai nạn thang máy mà bé gái này gặp phải chính là lời cảnh báo đến các cha mẹ khác, hãy hết sức cẩn thận khi cho con đi lại bằng loại phương tiện phổ biến này.
Có thể bạn quan tâm