Đến hẹn lại lên, Huỳnh Anh lại bị tố bùng show và lý do lần này vẫn là...

Một lần nữa, lý do được anh đưa ra lại là bị sốt phải đi cấp cứu, đồng thời cũng bị giật luôn điện thoại.
Có thể bạn quan tâm