Đang xem Diễu hành nghệ thuật đường phố trong Lễ hội Tết Nguyên tiêu tại TP Hồ Chí Minh

Diễu hành nghệ thuật đường phố trong Lễ hội Tết Nguyên tiêu tại TP Hồ Chí Minh

Chiều ngày 5/2 (Rằm tháng Giêng năm Quý Mão) tại Quận 5 (TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra chương trình diễu hành nghệ thuật đường phố trong Lễ hội Tết Nguyên tiêu năm 2023.
Có thể bạn quan tâm