Đang xem Drama của cả mùa "The Debut" thu bé lại bằng màn xỉa xói của Hoàng Thùy Linh dành cho Đức Phúc

Drama của cả mùa "The Debut" thu bé lại bằng màn xỉa xói của Hoàng Thùy Linh dành cho Đức Phúc

Tranh luận vì thí sinh của mình, nhưng những gì Hoàng Thuỳ Linh nói với Đức Phúc liệu có hơi quá đáng? ??
Có thể bạn quan tâm