Đang xem Gặp khách hàng rất dở nhưng vẫn phải tỏ ra niềm nở

Gặp khách hàng rất dở nhưng vẫn phải tỏ ra niềm nở

Nỗi lòng của những thợ làm nail...????
Có thể bạn quan tâm