Giả Nãi Lượng giành quyền nuôi con bất thành, bạn gái mới dã tâm làm hại Điềm Hinh?

Trang QQ mới đây có 1 bài viết dựa theo nguồn tin trong giới về đời tư hiện tại của Giả Nãi Lượng. Theo đó, Giả Nãi Lượng đang được cho là đã có bước tiến hành tranh giành quyền nuôi con 1 lần nữa, tuy nhiên Điềm Hinh - cô con gái nhỏ của anh và Lý Tiểu Lộ - dù được khuyên bảo thế nào cũng nhất quyết không theo bố.
Có thể bạn quan tâm