Đang xem Hóa ra, người giàu trên thế giới chỉ bỏ ra chừng này tiền để mua nhà

Hóa ra, người giàu trên thế giới chỉ bỏ ra chừng này tiền để mua nhà

Mark Zuckerberg sống trong ngô nhà chỉ bằng 0,01% tài sản của mình.
Có thể bạn quan tâm