Khách sạn nhỏ 'thoi thóp' chờ phục hồi

Hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch ở TP Hồ Chí Minh đang gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do hạn chế nguồn khách quốc tế. Hàng loạt khách sạn bị rao bán, hoặc thay đổi loại hình kinh doanh để bám trụ.
Có thể bạn quan tâm