Đang xem Khai giảng đặc biệt ở ngôi trường chuyên biệt: Hát Quốc ca bằng tay

Khai giảng đặc biệt ở ngôi trường chuyên biệt: Hát Quốc ca bằng tay

Thay vì cất tiếng hát, các em nghiêm trang hát bằng... tay.
Có thể bạn quan tâm