Khi bạn lỡ nói “Cô ấy chỉ là em gái anh” và cái kết

em gái nuôi hay em gái mưa đều làm con gái thấy khó chịu hết các anh ạ.
Có thể bạn quan tâm