Đang xem Không đủ tiền để mua mới thì có thể…thuê iPhone từ tháng 3 tới đây

Không đủ tiền để mua mới thì có thể…thuê iPhone từ tháng 3 tới đây

Apple đang phát triển dự án Apple Pay Monthly Installments, đây có thể chính là dịch vụ cho thuê thiết bị với việc đóng thuê bao theo tháng.
Có thể bạn quan tâm