Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ chưa thích đẹp

Đừng có chê chị em chúng tôi nhá! Chỉ chưa thích đẹp thôi
Có thể bạn quan tâm