Đang xem Lam Trường - Phương Thanh song ca ca khúc "Hi" trong liveshow "Cho bạn cho tôi 2002"

Lam Trường - Phương Thanh song ca ca khúc "Hi" trong liveshow "Cho bạn cho tôi 2002"

Giải trí 2 giờ trước
Crissi / Theo Helino
Có thể bạn quan tâm