Lao động sang Hàn Quốc làm việc có thể lưu trú đến 10 năm

Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc thông báo về phương án sửa đổi chế độ cấp phép tuyển dụng đối với lao động nước ngoài trong đó sẽ áp dụng đặc cách có điều kiện để thời gian cư trú kéo dài từ 4 năm 10 tháng như hiện nay lên thành 10 năm.