Lê Hoàng nói “Già làm khổ con cháu” vì những điều này, bạn có thấy thế không?

Cha mẹ ta, ông bà ta nuôi nấng ta, công ơn trời bể để đâu cho hết, không bao giờ cố ý muốn làm khổ ai, và có vô tình làm khổ một tý cũng đừng có kêu ca, mới tròn chữ hiếu, mới vẹn đạo con
Có thể bạn quan tâm