Đang xem Lễ xin lửa thiêng và rước đuốc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022

Lễ xin lửa thiêng và rước đuốc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022

Chiều 5/12, Lễ xin lửa và rước đuốc Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc đã diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).
Có thể bạn quan tâm