Lịch sử trở thành môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thông tin Bộ GD&ĐT dự kiến đưa Lịch sử trở thành 1 trong 4 môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 đã nhận được sự quan tâm của cả ngành giáo dục.