Lời răn cuối cùng của Đức Phật trước khi đi vào cõi Niết bàn

Không có gì, không vĩnh viễn, không sân si...
Có thể bạn quan tâm