Lý Phương Châu xin lỗi vì làm liên lụy đến đoàn phim còn Linh Chi vẫn thản nhiên lên mạng khoe tiền

Đây là sự khác biệt ứng xử giữa Lý Phương Châu và Linh Chi: Người xin lỗi vì làm liên lụy đến đoàn phim, kẻ thản nhiên lên mạng khoe tiền.
Có thể bạn quan tâm