Mâm cỗ ngày Tết truyền thống thường có mấy bát mấy đĩa?

Mâm cỗ trong những ngày Tết thể hiện những nét đẹp trong văn hoá của người Việt. Trong khi người miền Bắc sắp cỗ theo nguyên tắc tứ trụ với yêu cầu số bát số đĩa tiêu chuẩn thì mâm cỗ miền Nam lại khéo léo ứng dụng triết lý ngũ hành.