Đang xem Mấy tháng qua bố mẹ ăn ít món đi, để tặng con một món quà khi thi đỗ Đại học

Mấy tháng qua bố mẹ ăn ít món đi, để tặng con một món quà khi thi đỗ Đại học

Gia đình khó khăn, bố mẹ chỉ trông vào cậu con trai đỗ Đại học để có cuộc sống tốt hơn. Rồi ngày vui cũng đến, bố mẹ mừng đến khóc, rồi từ đó bắt đầu tiết kiệm hơn, bữa ăn cũng ít món hơn để tặng con một món quà khi đỗ Đại học.
Có thể bạn quan tâm