Nam sinh đóng xác ướp dọa cô giáo

Khi cô vừa mở cửa lớp, nam sinh đóng giả xác ướp dọa cô khiến cô giáo la thất thanh.
Có thể bạn quan tâm