Đang xem Người đăng tải thông tin bịa đặt "Thiếu úy công an chủ mưu sát hại nữ sinh giao gà" là một chủ shop online

Người đăng tải thông tin bịa đặt "Thiếu úy công an chủ mưu sát hại nữ sinh giao gà" là một chủ shop online

Theo đó, cô gái này vì muốn câu like và tăng tương tác nên đã bịa đặt ra câu chuyện trên.