Người khác đối xử với bạn thế nào, đó là nghiệp của họ

Thanh giả tự thanh. Lương tâm trong sạch. Sống không hổ thẹn!
Có thể bạn quan tâm