Người Việt chi gần 8 tỉ USD trong năm 2019 để mua bia

Được biết, Việt Nam là quốc gia tiêu thụ rượu lớn nhất thế giới với mức 9 tỷ lít.
Có thể bạn quan tâm