Nhân viên Amazon 'tuồn' lô Apple Watch trị giá hơn 2 tỷ đồng ra khỏi nhà kho

Cảnh sát đã vào cuộc và lấy lại được một số lượng Apple Watch nhất định.
Có thể bạn quan tâm