Nhiệt tình ra giúp bố nhặt đồ nhưng hành động của cô nhóc lại càng khiến ông bố "cạn lời" và lắc đầu ngao ngán

Mọi chuyện ngỡ như sẽ giải quyết ổn thỏa thế nhưng lại vô cùng "toang" và ông bố này không thể thốt nên lời.